Zoek op kaart
×
D A T A  F O R  S M A R T  C I T I E S
M I N I S T E R I E  I en W
Verkeersveiligheidskompas fiets
met ? of meer fietsongevallen per locatie
?
locaties in kaart
 
×
D A T A  F O R  S M A R T  C I T I E S

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de VNG en het CROW-Fietsberaad hebben de Modelaanpak Veilig Fietsen vastgesteld om gemeenten te helpen bij het versterken van de lokale fietsveiligheid.

Een van de stappen in de modelaanpak is de verdieping van doelgroepen en knelpunten. De kaart fietsongevallen.oververkeer.nl helpt daarbij.

Bronnen: de ongevallen in deze kaart zijn afkomstig uit het BRON bestand van het ministerie van IenW. Daarin zijn alle door de politie geregistreerde ongevallen opgenomen.

Sinds 2018 brengt IenW minder gegevens over de verkeersongevallen naar buiten: zie ook de toelichting van de CIV Rijkswaterstaat.

Meer informatie over de modelaanpak kunt u vinden bij het fietsberaad.

De kaart gebruikt voor de situering:
  • exact: locatie bekend bij registratie;
  • exact/nabij: locatie bekend of bij registratie is er alleen een straat of een niet precies bekende kruising op die straat genoemd;
  • alle: inclusief ongevallen waarvan alleen de gemeente bekend is.
>
Oververkeer.nl is een initiatief van Hastig.(c) Hastig 2019
 
LEGENDA