Zoek op kaart
Fietsveiligheid
0  locaties in Nederland
met 1 of meer fietsongevallen
110
selecteer het minimum aantal ongevallen per locatie om op de kaart weer te geven.
   

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de VNG en het CROW-Fietsberaad hebben de Modelaanpak Veilig Fietsen vastgesteld om gemeenten te helpen bij het opstellen van een lokale fietsveiligheid aanpak of om hun bestaande aanpak te versterken.

Een van de stappen in de modelaanpak is de verdieping van doelgroepen en knelpunten. De kaart fietsongevallen.oververkeer.nl kan daarbij helpen.

Bronnen:
De ongevallen in deze kaart zijn afkomstig uit het BRON bestand van het ministerie van IenM. Daarin zijn alle door de politie geregistreerde ongevallen opgenomen. De registratiegraad is niet voor alle regio’s in Nederland gelijk.

In de kaart zijn alleen die ongevallen opgenomen waarvan de locatie precies bekend is.

Contact:
Meer informatie over de modelaanpak kunt u vinden bij het fietsberaad.
Oververkeer.nl is een initiatief van Hastig. Oververkeer.nl biedt de mogelijkheid om extra lagen als (fiets)-intensiteiten of schoolroutes in beeld te brengen. Door uitwisselen en delen van informatie ontstaan nieuwe verbanden. Interesse? Neem contact op met kaart@hastig.nl.

(c) Hastig 2015