oververkeer.nl

Op de kaart

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de VNG en het CROW-Fietsberaad hebben de Modelaanpak Veilig Fietsen vastgesteld om gemeenten te helpen bij het opstellen van een lokale fietsveiligheid aanpak of om hun bestaande aanpak te versterken.

Een van de stappen in de modelaanpak is de verdieping van doelgroepen en knelpunten. De kaart fietsongevallen.oververkeer.nl kan daarbij helpen. Hoe? Kijk bij “tips”.

Bronnen

De ongevallen in deze kaart zijn afkomstig uit het BRON bestand van het ministerie van IenM. Daarin zijn alle door de politie geregistreerde ongevallen opgenomen. De registratiegraad is niet voor alle regio’s in Nederland gelijk.

In de kaart zijn alleen die ongevallen opgenomen waarvan de locatie precies bekend is.

Over oververkeer.nl

Oververkeer.nl is een initiatief van Hastig. Oververkeer.nl biedt de mogelijkheid om in de toekomst als extra lagen bijvoorbeeld (fiets)-intensiteiten of schoolroutes in beeld te brengen. Door uitwisselen en delen van informatie ontstaan nieuwe verbanden.

Interesse? Neem contact op met kaart@hastig.nl.

(c) Hastig | 2013


Locaties met fietsongevallen
 
Fietsongevallen 2008-2012
 
Lft fietser   t/m 16jr    17 t/m 49jr    50jr en ouder
Botsing      enkelvoudig     fiets/auto    fiets/overigDodelijke fietsongevallen 2008-2012Ongevallenlocaties
 
Dodelijke ongevallen 2008-2012


000
locaties in Nederland
met 3 of meer fietsongevallen

1  10
Selecteer het minimum aantal ongevallen per locatie dat op de kaart wordt weergegeven.
`

Deze kaart toont de ongevallen met fietsers, zoals die door de politie zijn geregistreerd. Er blijken tal van locaties te zijn waar meerdere fietsongevallen zijn gebeurd. Soms zijn er op een locatie zelfs alleen maar fietsongevallen gebeurd. De kaart maakt het mogelijk om eenvoudig inzicht te krijgen in de locaties die in ieder geval betrokken moeten worden bij de modelaanpak.

Wilt u locaties zien met meer dan een bepaald aantal fietsongevallen? Gebruik dan het schuifje om de ondergrens in te stellen.

Wilt u locaties zien waar een bepaald type botsing voorkomt, of waar fietsers in een bepaalde leeftijdgroep bij een ongeval betrokken waren? Vink dan een van de selectie vakjes aan bij "Lft fietser" (leeftijdgroep van de fietser) of "Botsing" (type botsing).

Via deze selecties kunnen eenvoudig prioriteiten worden bepaald voor locaties die aandacht nodig hebben.

Als wegbeheerder van een bepaalde locatie heeft u wellicht onlangs maatregelen getroffen of bent u, in het kader van de modelaanpak, van plan om dat te gaan doen. Wilt u die uitgevoerde of geplande maatregel graag op deze kaart zien om met anderen te delen, neem dan contact op: kaart@hastig.nl.

Op gelderland.oververkeer.nl ziet u voorbeelden hoe de wegbeheerder informatie over maatregelen eenvoudig deelt.